Beam Dynamics

F. Zimmermann, G. Rumolo

Jianqin Lv

Jun Ge

A. D. Ghodke, D. Angal-Kalinin, G Singh

Jianhua Yang, Yazhou Zhang, Jiande Zhang, Jinliang Liu, Chunlu Li

Z.M. Dai, G.M. Liu, N. Huang

K.Y. Ng, C.L. Bohn

Z.Y. Guo, Q. Qin, J.S. Cao, H. Huang, L. Ma, J.Q. Wang, J. Xing, G. Xu, C. Zhang, Z. Zhao, K.C. Harkay, M. Tejima

Su Su Win, Hitoshi Fukuma, Eiji Kikutani, Makoto Tobiyama

J.Q. Wang

Q. Qin

Eun-San Kim, Il-Moon Hwang, Moohyun Yoon

Shengguang Liu, Yonggui Li

A. Ando, Y. Fukuda, S. Hashimoto

Balabhadrapatruni Harita, Masumi Sugawara, Takehiko Ishii, Weerapong Pairsuwan, Klaus Hass

Boris Bondarev, Alexander Durkin, Yuri Ivanov, Igor Shumakov, Stanislav Vinogradov

Boris Bondarev, Alexander Durkin, Yuri Ivanov, Igor Shumakov, Stanislav Vinogradov

K. Mishima, K. Endo

Shinian Fu, Xialing Guan, Shouxian Fang

K. Akai, H. Fukuma, T. Ieiri, T. Kawakubo, E. Kikutani, M. Tobiyama

Yujong Kim, H. Kitamura, T. Shintake, H. Matsumoto, C. Kim, K.H. Kim, M.H. Cho, W. Namkung, I.S. Ko

Yujong Kim, H. Kitamura, C. Kim, K.H. Kim, I.H. Yu, J.S. Yang, M.H. Chun, J.Y. Huang, S.H. Nam, M.H. Cho, W. Namkung, I.S. Ko

C. Kim, K. H. Kim, J. Y. Huang, M. H. Cho, W. Namkung, I. S. Ko, H. Suk

Wei Liu, Yifang Wang, Shangyun Yang

G.M. Liu, N. Yang, N. Huang

Y. Luo, Z.Y. Guo, C. Zhang

Y. Luo, C. Zhang, Z. Y. Guo

X. Luo, Y. Funakoshi, K. Ohmi

Zihua Luo, Xialing Guan, Shinian Fu, Linlin Wang, Zhiyu Guo

L. Wang, G. Rumolo, F. Zimmermann, K. Ohmi

K. Ohmi, S. Heifets, F. Zimmermann

Min-joon Park, Han-sung Kim, Moon-sung Chun, Kie-hyung Chung, Hyeok-jung Kwon, Kang-ok Lee

Q. Qin, Z.Y. Guo

S. Sakanaka, M. Izawa, T. Obina, T. Takahashi

S.A. Nikitin, E.A. Simonov

An Sun

T. Suzuki

L.F. Wang, H. Fukuma, K. Ohmi

L. Wang, H. Fukuma, K. Ohmi

M. H. Wang, S.Y. Lee

J.Q. Wang

Su Su Win, Masumi Sugawara, Goro Isoyama, Somchai Tancharakorn, Chanita Kaewprasert, Lek Boonanan, Takehiko Ishii, Weerapong Pairsuwan

J.W. Xia, Y.J. Yuan, M.T. Song, W.Z. Zhang, X.D. Yang, Y. He, L.Z. Ma, C.Z. Zhou, G.X. Xia, J.C. Yang, J.X Wu, W. Liu

Y.J. Yuan, J.Y. Long, J.W. Xia, M.T. Song, W.Z. Zhang

Xiongwei Zhu, Kazuhisa Nakajima